FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
बराहक्षेत्र नगरपालिकाको प्रसुती सट्टा शिक्षक व्यवस्थापन कार्यविधि २०७९ ०७९/०८० 04/23/2023 - 11:51 PDF icon बराहक्षेत्र नगरपालिकाको प्रसुती सट्टा शिक्षक व्यवस्थापन कार्यविधि २०७९.pdf
बराहक्षेत्र नगरपालिका तीन पाङ्‍ग्रे ई-रिक्शा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७९ ०७९/०८० 04/23/2023 - 11:50 PDF icon बराहक्षेत्र नगरपालिका तीन पाङ्‍ग्रे ई-रिक्शा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७९.pdf
बराहक्षेत्र नगरपालिका क्यान्टिन संचालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ ०७९/०८० 04/23/2023 - 11:50 PDF icon बराहक्षेत्र नगरपालिका क्यान्टिन संचालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९.pdf
नगर खेलकुद सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७८ ०७९/०८० 04/23/2023 - 11:50 PDF icon नगर खेलकुद सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७८.pdf
घुम्ती अल्ट्रासाउण्ड सेवा संचालन कार्यविधि २०७८ ०७९/०८० 04/23/2023 - 11:49 PDF icon घुम्ती अल्ट्रासाउण्ड सेवा संचालन कार्यविधि २०७८.pdf
गाई बाख्रा वंगुर कुखुरा टर्की बटाई अनुदान सहयोग उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यविधी २०७८ ०७९/०८० 04/23/2023 - 11:49 PDF icon गाई बाख्रा वंगुर कुखुरा टर्की बटाई अनुदान सहयोग उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यविधी २०७८.pdf
आर्थिक सहायता (वितरण तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि २०७९ ०७९/०८० 04/23/2023 - 11:48 PDF icon आर्थिक सहायता (वितरण तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि २०७९.pdf
लैंगिक हिंसा निवारण कोष (संचालन) कार्यविधि, २०७८ ०७९/०८० 04/23/2023 - 11:27 PDF icon लैंगिक हिंसा निवारण कोष (संचालन) कार्यविधि, २०७८.pdf
लेखा समितिको कार्यसञ्चालन कार्यविधि २०७८ ०७९/०८० 04/23/2023 - 11:27 PDF icon लेखा समितिको कार्यसञ्चालन कार्यविधि २०७८.pdf
बराहक्षेत्र नगरपालिकाले सरकारी जग्गा लिजमा उपलब्ध गराउने कार्यविधि, २०७८ ०७९/०८० 04/23/2023 - 11:26 PDF icon बराहक्षेत्र नगरपालिकाले सरकारी जग्गा लिजमा उपलब्ध गराउने कार्यविधि, २०७८.pdf

Pages