FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
कृषि यान्त्रिकरण अनुदान परिचालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७८ ०७९/०८० 04/23/2023 - 11:26 PDF icon कृषि यान्त्रिकरण अनुदान परिचालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७८.pdf
होमस्टे संचालन कार्यविधि २०७७ ०७९/०८० 04/20/2023 - 16:08 PDF icon होमस्टे संचालन कार्यविधि २०७७.pdf
सहकारी संस्थालाई अनुदान सुविधा प्रदान गर्ने निर्देशिका २०७७ ०७९/०८० 04/20/2023 - 16:07 PDF icon सहकारी संस्थालाई अनुदान सुविधा प्रदान गर्ने निर्देशिका २०७७.pdf
संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन तथा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण कार्यविधि, २०७७ ०७९/०८० 04/20/2023 - 16:06 PDF icon संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन तथा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण कार्यविधि, २०७७.pdf
विमा कोष संचालन कार्यविधि, २०७७ ०७९/०८० 04/20/2023 - 16:06 PDF icon विमा कोष संचालन कार्यविधि, २०७७.pdf
बराहक्षेत्र नगरपालिकाको सरसफाई तथा फोहोर व्यवस्थापन कार्यविधि २०७७ ०७९/०८० 04/20/2023 - 16:05 PDF icon बराहक्षेत्र नगरपालिकाको सरसफाई तथा फोहोर व्यवस्थापन कार्यविधि २०७७.pdf
बराहक्षेत्र नगरपालिकाको येाजना सञ्चालन सम्वन्धी कार्यविधि २०७६ (पहिलो संशोधन) ०७९/०८० 04/20/2023 - 16:05 PDF icon बराहक्षेत्र नगरपालिकाको येाजना सञ्चालन सम्वन्धी कार्यविधि २०७६ (पहिलो संशोधन).pdf
बराहक्षेत्र नगरपालिकाको कर्मचारी कल्याण कोष नियमावली २०७७ ०७९/०८० 04/20/2023 - 16:04 PDF icon बराहक्षेत्र नगरपालिकाको कर्मचारी कल्याण कोष नियमावली २०७७.pdf
पशुपालन कार्यक्रम अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७ ०७९/०८० 04/20/2023 - 16:03 PDF icon पशुपालन कार्यक्रम अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७.pdf
नदीजन्य पदार्थको उपयोग तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७७ ०७९/०८० 04/20/2023 - 16:03 PDF icon नदीजन्य पदार्थको उपयोग तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७७.pdf

Pages