FAQs Complain Problems

वडा नं ९

वडा अध्यक्षको नाम:- श्री निरञ्जन मण्डल चन्द्रबंशी (९८०८२६९३४३)

वडा सचिबको नाम:- श्री होम प्रसाद लिम्बु (९८१९०८६०८१)

वडा नं :- ९                                  साबिक गा.बि.श. :- प्रकाशपुर

साबिक का वार्डहरु :- २, ३, ४, ५, र ९       पर्यटकीय स्थल :-कोशी टप्पु बन्यजन्तु आरक्ष

क्षेत्रफल :- ३०.६१ बर्ग.किमी.                                        

२०७८ को जनगणनानुसार                                     

पुरुष :- ३३९३           महिला :- ३७३७

जम्मा :- ७१३०

Ward Contact Number: 
९८०८२६९३४३