FAQs Complain Problems

सामाजिक सुरक्षा

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
तेश्रो त्रैमासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरुको सूची ८०/८१ Wednesday, April 10, 2024 - 15:42 PDF icon तेस्रो त्रैमाशिक सा सु भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहि.pdf
आर्थिक वर्ष २०८०-०८१ को दोस्रो त्रैमाशिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहिको विवरण ८०/८१ Friday, February 9, 2024 - 13:42 PDF icon विबरण.pdf
आ.व २०८०-०८१ को पहिलो त्रैमाशिकमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरु ८०/८१ Monday, December 4, 2023 - 13:43 PDF icon आ.व २०८०-०८१ को पहिलो त्रैमाशिकमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहिहरु.pdf
पन्जीकरण तथा सामाजिक सूरक्षा सम्बन्धि विबरण ८०/८१ Sunday, July 30, 2023 - 11:17 PDF icon CamScanner 07-30-2023 11.08.pdf
चौथो त्रैमाशिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरुको विबरण ०७९/०८० Sunday, July 2, 2023 - 11:26 PDF icon चौथो त्रैमाशिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहि सुचि.pdf
आर्थिक वर्ष २०७९-८० को तेस्रो त्रैमाशिकमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरु विवरण ०७९/०८० Thursday, March 23, 2023 - 13:46 PDF icon चालु आवको तेश्रो चौमासिक भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राही.pdf
मिति २०७९/०७/१ देखि २०७९/०९/३० सम्मको विवरण ०७९/०८० Wednesday, January 25, 2023 - 13:57 PDF icon पन्जिकरण तथा सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धि २०७९।०७।०१ देखि २०७९।०९।३० .pdf
आ.व.२०७९-८० मा दोश्रो चौमासिक भत्ता पाउने सेवाग्राहीहरुको बिबरण ०७९/०८० Tuesday, January 3, 2023 - 15:34 PDF icon दोश्रो चौमासिक भत्ता बिबरण.pdf
पञ्जिकरण तथा सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी २०७९/०४/०१ देखि २०७९/०६/३१ सम्मको बिबरण।।। ०७९/०८० Friday, November 4, 2022 - 13:34 PDF icon पञ्जीकरण-तथा-सामाजिक-सुरक्षा-सम्बन्धी-२०७९४१-देखी-२०७९०६३१-सम्मको-विवरण.pdf
२०७९/८० प्रथम चौमासिक सामाजिक सूरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहिहरुको बिबरण ०७९/०८० Wednesday, October 19, 2022 - 12:10 PDF icon आ-ब-२०७९-८०-प्रथम-त्रैमासिक-सामाजिक-सुरक्षा-भत्ता-प्रप्त-गर्ने-लाभग्राहीहरुको-विवरण.pdf

Pages