FAQs Complain Problems

कर तथा शुल्कहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
निर्माण सामाग्री तथा ज्याला सम्बन्धी दररेट २०८०-८१ ८०/८१ 08/10/2023 - 13:26 PDF icon निर्माण सामाग्री तथा ज्याला सम्बन्धी दररेट २०८०-८१.pdf
निर्माण सामाग्री तथा ज्याला सम्बन्धी दररेट २०७९-८० ०७९/०८० 01/31/2023 - 13:30 PDF icon निर्माण सामाग्री तथा ज्याला सम्बन्धी दररेट २०७९-८०.pdf
आ.व. २०७९/८० आर्थिक ऐन ०७९/०८० 07/08/2022 - 08:43 PDF icon आर्थिक ऐन २०७८ ७९ final.pdf
निर्माण सम्बन्धी दररेट २०७८-२०७९ ७८-७९ 08/23/2021 - 13:20 PDF icon कामदारको ज्याला निर्माण सामाग्री ढुवानी मेसिन तथा उपकरणको भाडा सम्बन्धी दररेट.pdf
आर्थिक ऐन-२०७६ (दर रेट) ७६/७७ 07/30/2019 - 11:22 PDF icon २-आर्थिक-ऐन-२०७६.pdf
बराहक्षेत्र दर रेट ७५-७६ ७५/७६ 09/11/2018 - 11:01 PDF icon बराहक्षेत्र दर रेट ७५-७६.pdf