FAQs Complain Problems

वडा नं २

वडा अध्यक्ष को नाम:- श्री होम प्रसाद गौतम (९८५२०५७३४१)

वडा सचिब:- श्री सुरेश लिम्बु (९८४२३०३७६६)                 

वडा नं :- २                                  साबिक गा.बि.श. :- बराहक्षेत्र

साबिक का वार्डहरु :- २, ३, ४,  र ६       पर्यटकीय स्थल :- लक्ष्मी नारायण मन्दिर, बौद्ध बिहार गुम्बा

क्षेत्रफल :- १५.९३ बर्ग.किमी.                                        

२०७८ को जनगणनानुसार                                     

पुरुष :- ३८०७         महिला :- ४२३५

जम्मा :- ८०४२ 

Ward Contact Number: 
९८५२०५७३४१