FAQs Complain Problems

वडा नं ८

वडा अध्यक्षको नाम:- श्री रोशन खड्का (९८५२०८०७३५)

वडा सचिबको नाम:- श्री गंगामाया लिम्बु (९८४२१९६४७६)

वडा नं :- ८                                   साबिक गा.बि.श. :- महेन्द्रनगर

साबिक का वार्डहरु :- ३,  ७, ८, र ९       पर्यटकीय स्थल :- 

क्षेत्रफल :- २५.७७ बर्ग.किमी.                                        

२०७८ को जनगणनानुसार                                     

पुरुष :- ४४९०        महिला :- ५१५२

जम्मा :- ९६४२  

Ward Contact Number: 
९८५२०८०७३५