FAQs Complain Problems

वडा नं ८

वडा अध्यक्षको नाम:- श्री रोशन खड्का

वडा नं :- ८                                   साबिक गा.बि.श. :- महेन्द्रनगर

साबिक का वार्डहरु :- ३,  ७, ८, र ९       पर्यटकीय स्थल :- गिद्द रेस्टुरेन्ट

क्षेत्रफल :- २५.७७ बर्ग.किमी.                                        

२०६८ को जनगणनानुसार                                     

घरधुरी संख्या :- १९८०

पुरुष :- ३९०९ महिला :- ४७३८ जम्मा :- ८६४७   

Ward Contact Number: 
९८५२०८०७३५