FAQs Complain Problems

वडा नं ४

वडा अध्यक्ष

वडा नं :- ४                                   साबिक गा.बि.श. :- भरौल

साबिक का वार्डहरु :- २, ६, ७, ८, र ९       पर्यटकीय स्थल :- ...............

क्षेत्रफल :- १३.९९ बर्ग.किमी.                                        

२०६८ को जनगणनानुसार                                     

घरधुरी संख्या :- ११२०

पुरुष :- २१९० महिला :- २५३२ जम्मा :- ४७२२   

Ward Contact Number: 
9842061605