FAQs Complain Problems

वडा नं ४

वडा अध्यक्ष

वडा अध्यक्षको नाम:- श्री आसाराम चौधरी (९८४२०६१६०५)

वडा सचिबको नाम:- श्री मनोज पौडेल (९८४२६४६६७५)

वडा नं :- ४                                   साबिक गा.बि.श. :- भरौल

साबिक का वार्डहरु :- २, ६, ७, ८, र ९       पर्यटकीय स्थल :- ...............

क्षेत्रफल :- १३.९९ बर्ग.किमी.                                        

२०७८ को जनगणनानुसार                                     

पुरुष :- २८९६            महिला :- ३२१७

जम्मा :- ६११३  

Ward Contact Number: 
9842061605