FAQs Complain Problems

प्रकाशन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
स्वत प्रकाशन प्रतिवेदन -दोश्रो त्रैमासिक २०८०-८१ ८०/८१ 02/23/2024 - 13:34 PDF icon स्वत प्रकाशन प्रतिवेदन -दोश्रो त्रैमासिक २०८०-८१.pdf
कार्यालयबाट प्रवाह हुने सेवा प्रवाह मापदण्ड ०७९/०८० 12/20/2023 - 12:24 PDF icon मापदण्ड पालना ५.२.२CamScanner 12-20-2023 12.20.pdf
२०८०-८१ को पहिलो त्रैमासिक स्वत:प्रकाशन ८०/८१ 10/31/2023 - 11:57 PDF icon स्वत प्रकाशन प्रतिवेदन पहिलो त्रैमासिक - २०८०-८१.pdf
स्वत: प्रकाशन(२०८० बैशाख देखि २०८० असार सम्म) चौथो त्रैमासिक ०७९/०८० 08/02/2023 - 14:22 PDF icon स्वत प्रकाशन प्रतिवेदन -चौथो त्रैमासिक.pdf
तह बृद्धि सम्बन्धि स्थानीय राजपत्र ०७९/०८० 07/06/2023 - 07:46 PDF icon तह वृद्धि भएका कर्मचारीहरुको नामावली विवरण - राजपत्र.pdf
जग्गा वर्गिकरण स्थानीय राजपत्र ०७९/०८० 06/20/2023 - 10:12 PDF icon राजपत्र.pdf
२०७९ माघ १ गते देखि चैत्र मसान्त सम्मको स्वत: प्रकाशन प्रतिवेदन -तेश्रो त्रैमासिक ०७९/०८० 04/28/2023 - 13:24 PDF icon स्वत प्रकाशन प्रतिवेदन -तेश्रो त्रैमासिक.pdf
स्वत:प्रकाशन दोश्रो त्रैमासिक (कार्तिक देखि पौष) सम्म ०७९/०८० 02/16/2023 - 15:13 PDF icon स्वत प्रकाशन प्रतिवेदन -दोश्रो त्रैमासिक.pdf
२०७९/८० स्वत: प्रकाशन पहिलो चौमासिक ०७९/०८० 11/23/2022 - 12:09 PDF icon स्वत प्रकाशन प्रतिवेदन - बराहक्षेत्र नगरपालिका.pdf
सम्पूर्ण जनप्रतिनिधीहरुको ०७९/०८० 07/07/2022 - 09:17 PDF icon जनप्रतिनिधिहरुको सम्पर्क विवरण (1).pdf

Pages