FAQs Complain Problems

वडा नं १०

वडा अध्यक्षको नाम:- श्री तेज बहादुर गुरुङ्ग

वडा नं :- १०                                   साबिक गा.बि.श. :- प्रकाशपुर

साबिक का वार्डहरु :- १, ६, ७ र ८      पर्यटकीय स्थल :- .............

क्षेत्रफल :- १४.६७ बर्ग.किमी.                                        

२०६८ को जनगणनानुसार                                     

घरधुरी संख्या :- १६८१

पुरुष :- ३०९६ महिला :- ३९८१ जम्मा :- ७०७७  

Ward Contact Number: 
९८२०७०८१४६