FAQs Complain Problems

वडा नं ११

वडा अध्यक्षको नाम:- श्री कृष्ण कुमार महतो (९८४२०५८११९)

वडा सचिबको नाम:- श्री पंकज कुमार राम (९८४३३३३५८३)

वडा नं :- ११                                  साबिक गा.बि.श. :- मधुबन

साबिक का वार्डहरु :- १, २, ३, ४, ५ , ६  ७, ८, र ९       पर्यटकीय स्थल :- कोशी टप्पु बन्यजन्तु आरक्ष

क्षेत्रफल :- १०.८४ बर्ग.किमी.                                        

२०७८ को जनगणनानुसार                                     

पुरुष :- ३९५२    महिला :- ४२९८

जम्मा :- ८२५०

Ward Contact Number: 
९८४२०५८११९