FAQs Complain Problems

वडा नं ६

वडा अध्यक्षको नाम:- श्री उद्धव प्रसाद पोखरेल (९८६२०५४९८५)

वडा सचिबको नाम:- श्री सिता बास्कोटा (९८६६४११०६१)

वडा नं :- ६                                  साबिक गा.बि.श. :- महेन्द्रनगर

साबिक का वार्डहरु :- १, २, ५, र ६       पर्यटकीय स्थल :- ............................

क्षेत्रफल :- ३०.५२ बर्ग.किमी.                                        

२०७८ को जनगणनानुसार                                     

पुरुष :-३१८६        महिला :- ३५२८

जम्मा :- ६७१४    

Ward Contact Number: 
9862054985