FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
कार्यपालिका बैठक सन्चालन सम्बन्धि कार्यविधि-२०७४ ७३/७४ 03/09/2018 - 21:00 PDF icon नगर कार्यपालिकाको बैठक संचालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७४.pdf
नगर कार्यपालिका (कार्यसम्पादन) नियमावली-२०७४ ७३/७४ 03/09/2018 - 20:58 PDF icon नगर कार्यपालिका कार्यसम्पादन नियमावली २०७४.pdf
नगर कार्यपालिका(कार्य बिभाजन) नियमावली-२०७४ ७३/७४ 03/09/2018 - 20:56 PDF icon नगर कार्यपालिका कार्य विभाजन नियमावली २०७४.pdf
एफ.एम.रेडियो(ब्यबस्थापन तथा संचालन) कार्यविधि-२०७४ ७३/७४ 03/09/2018 - 20:53 PDF icon एफ एम रेडियो (ब्यवस्थापन तथा स‌ञ्चालन) कार्यविधि २०७४.pdf
बराहक्षेत्र नगरपालिका आर्थिक ऐन-२०७४ ७३/७४ 03/09/2018 - 20:51 PDF icon आर्थिक ऐन २०७४.pdf
स्थानीय तह संचालन सम्बन्धि आदेश -२०७४ ७३/७४ 03/05/2018 - 20:57 PDF icon स्थानीय तह सञ्चालन सम्बन्धी आदेश २०७४.pdf
आर्थिक निर्देशनालय-२०७४ ७३/७४ 03/05/2018 - 20:12 PDF icon आर्थिक निर्देशिका २०७४.pdf
स्थानिय तह संचालन ऐन ७३/७४ 03/05/2018 - 20:06 PDF icon localgovn.pdf

Pages