FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
मिलिजुलि समुहहरुको गठन, व्यवस्थापन तथा परिचालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७६ ०७९/०८० 04/20/2023 - 13:00 PDF icon मिलिजुलि समुहहरुको गठन, व्यवस्थापन तथा परिचालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७६.pdf
मानव बेचविखन तथा ओसारपसार बिरुद्ध समिति (गठन तथा परिचालन) सम्बन्धी निर्देशिका, २०७६ ०७९/०८० 04/20/2023 - 13:00 PDF icon मानव बेचविखन तथा ओसारपसार बिरुद्ध समिति (गठन तथा परिचालन) सम्बन्धी निर्देशिका, २०७६.pdf
बालसंरक्षण नीति, २०७६ ०७९/०८० 04/20/2023 - 12:59 PDF icon बालसंरक्षण नीति, २०७६.pdf
बालसंरक्षण कार्ययोजना, २०७६ ०७९/०८० 04/20/2023 - 12:59 PDF icon बालसंरक्षण कार्ययोजना, २०७६.pdf
बाल संरक्षण तथा सम्बर्द्धन सम्बन्धी कार्य संचालन कार्यविधि, २०७६ ०७९/०८० 04/20/2023 - 12:58 PDF icon बाल संरक्षण तथा सम्बर्द्धन सम्बन्धी कार्य संचालन कार्यविधि, २०७६.pdf
बराहक्षेत्र नगरपालिकाको व्यवसाय कर सम्बन्धी कार्यविधि २०७७ ०७९/०८० 04/20/2023 - 12:58 PDF icon बराहक्षेत्र नगरपालिकाको व्यवसाय कर सम्बन्धी कार्यविधि २०७७.pdf
नगर प्रहरी सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि २०७६ ०७९/०८० 04/20/2023 - 12:57 PDF icon नगर प्रहरी सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि २०७६.pdf
छाडा चौपाया नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७६ ०७९/०८० 04/20/2023 - 12:57 PDF icon छाडा चौपाया नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७६.pdf
ऐलानी जग्गाको विवरण संकलन तथा अभिलेखीकरण र व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७ ०७९/०८० 04/20/2023 - 12:56 PDF icon ऐलानी जग्गाको विवरण संकलन तथा अभिलेखीकरण र व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७.pdf
खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता समिति व्यवस्थापन कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 06/11/2019 - 15:38 PDF icon खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता समिति व्यवस्थापन कार्यविधि २०७५.pdf

Pages