FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
नगर अस्पताल व्यवस्थापन समिति गठन आदेश ७५/७६ 06/11/2019 - 15:37 PDF icon नगर अस्पताल व्यवस्थापन समिति गठन आदेश.pdf
स्थानीय स्वास्थ्य संस्था कर्मचारी विनियम २०७५ ७५/७६ 06/11/2019 - 15:36 PDF icon स्थानीय स्वास्थ्य संस्था कर्मचारी विनियम २०७५.pdf
अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचय-पत्र वितरण कार्यविधि, २०७५ ७५/७६ 06/11/2019 - 15:35 PDF icon अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचय-पत्र वितरण कार्यविधि, २०७५.pdf
सहकारी ऐन २०७४ ७४/७५ 10/02/2018 - 12:52 PDF icon ४ सहकारी ऐन २०७४.pdf
स्थानीय-तहको-उपभोक्ता-समिति-गठन-परिचालन-तथा-व्यवस्थापन-सम्बन्धि-कार्यविधि-२०७५ ७५/७६ 09/13/2018 - 20:30 PDF icon स्थानीय-तहको-उपभोक्ता-समिति-गठन-परिचालन-तथा-व्यवस्थापन-सम्बन्धि-कार्यविधि-२०७५.pdf
स्थानीय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 09/13/2018 - 20:29 PDF icon स्थानीय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी कार्यविधि २०७५.pdf
स्थानीय तहमा करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी नमूना कार्यविधि, २०७५ ७५/७६ 09/13/2018 - 20:28 PDF icon स्थानीय तहमा करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी नमूना कार्यविधि, २०७५.pdf
स्थानीय तहको सरकारबाट गरिने बजार अनुगमन निर्देशिका २०७५ ७५/७६ 09/13/2018 - 20:27 PDF icon स्थानीय तहको सरकारबाट गरिने बजार अनुगमन निर्देशिका २०७५.pdf
स्थानीय तहको प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन २०७५ ७५/७६ 09/13/2018 - 20:27 PDF icon स्थानीय तहको प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन २०७५.pdf
शिक्षा सम्वन्धी एकिकृत कार्यविधि २०७५ परिमार्जित ७५/७६ 09/13/2018 - 20:26 PDF icon शिक्षा सम्वन्धी एकिकृत कार्यविधि २०७५ परिमार्जित.pdf

Pages