FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

बिधुतीय सामाग्री खरिद

ठेक्काको शिलबन्दी बोलपत्र आशयको सूचना

ठेक्काको बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना

दस्तावेज: 

बिभिन्न शिर्षकको बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना

ढुङ्गा गिट्टी सम्बन्धि बोलपत्रको सूचना २०७६-०७७

Pages