FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

बिज्ञापन कर सम्बन्धि दरभाउ पत्रको ७ दिने सूचना

खोला को ठेक्का को सूचना-२०७५

ब्याक हो लोडर, पिक अप, जेनेरेटर खरिद सम्बन्धि शिलबन्दी बोलपत्र आब्हानको सूचना

औषधि खरिद सम्बन्धि शिलबन्दी दरभाउ पत्र आब्हानको सूचना

पुरानो काठको पुल शिलबन्दी दरभाउ पत्रद्वारा लिलाम बिक्रीको सूचना

Pages