FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

ठेक्काको बोलपत्र आव्हान सम्बन्धि सूचना

तेश्रो पटकको ठेक्काको बोलपत्रको सूचना

बोलपत्र स्विकृत गर्ने (मवेशी चौपाया-बांगे बजार) आशयको सूचना

बोलपत्र स्विकृत गर्ने आशयको सूचना

बिभिन्न शिर्षक को ठेक्का को सुचना

दस्तावेज: 

Pages