FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

दमकल खरीद सम्बन्धी ७(सात) दिने सूचना

दस्तावेज: 

ठेक्काको बोलपत्रको सूचना

मिती २०७५/१२/०७ गते बाट लागू हुने गरी

बोलपत्र सूचना संसोधन गरिएको सूचना.... ठेक्का नं ०६/०७५/०७६

प्रथम पटक बिभिन्न ठेक्का सम्बन्धि बोलपत्रको सूचना-२०७५/२०७६

Pages