FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

५०% प्रतिशतमा रेफ्री वितरण गर्ने सम्बन्धी सूचना

शिलबन्दी दरभाउ पत्र सम्बन्धी सूचना(मकैको बिउ)

दस्तावेज: 

खरिद कारवाही रद्द गरिएको सूचना

चमेना गृह सञ्‍चालन सम्बन्धी प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी

घर नक्सा पास सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना

Pages