FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

नगर प्रहरी (सहायक प्रहरी स.कमाण्डर) नगर प्रहरी (पुरुष र महिला) शारीरिक तन्दुरुस्ती तथा प्रयोगात्मक परिक्षा सम्बन्धि सूचना।

दोश्रो पटक शव वाहन खरिद गर्ने सम्बन्धी सूचना

दस्तावेज: 

Sanitary Pad सम्बन्धी सूचना

दस्तावेज: 

ट्रयाक्टर खरिदको म्याद थप सम्बन्धी सूचना

बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना

दस्तावेज: 

Pages