FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

स्यानेटरी प्याड सम्बन्धी सूचनाको मुचुल्का

ह्युम पाईप खरिद सम्बन्धी मुचुल्का

दस्तावेज: 

राजश्व सम्बन्धी बिभिन्न शिर्षकको ठेक्काको दरभाउ पत्र सम्बन्धी सूचना

अौषधि खरिद सम्बन्धि आसयको सूचना।।।

मकै खरिदको लागि दोश्रो पटक प्रकाशित सूचना

Pages