FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

Notice-Construction of wall in Industrial Area

७७/७८ 06/02/2021 - 11:59 PDF icon Construction of wall in Industrial Area.pdf

Notice-Construction of slab culvert Industrial Area

७७/७८ 06/02/2021 - 11:58 PDF icon Construction of slab culvert Industrial Area.pdf

मकैको यन्त्र खरिद सम्बन्धी सूचना

७७/७८ 06/01/2021 - 14:52 PDF icon मकैको यन्त्र खरिद सम्बन्धी सूचना

बिभिन्न ठेक्का काे आषय सम्बन्धि सूचना (ठे.नं. ४० र ४१ )

७७/७८ 05/25/2021 - 12:41

पशु सेवा शाखाबाट बोयर बोका खरिद सम्बन्धि सूचना

७७/७८ 05/18/2021 - 07:31 PDF icon बोयर-बोका-खरिद-बोलपत्र-पशु-सेवा-शाखा-सुचना.pdf

बिभिन्न ठेक्का काे आषय सम्बन्धि सूचना (ठे.नं. ३७,३८ र ३९)

७७/७८ 05/16/2021 - 14:31

१५ शैय्या अस्पतालको आषय सम्बन्धि सूचना

७७/७८ 05/13/2021 - 13:57

Construction of Water supply ward 1 and Business shutter ward 11

७७/७८ 04/27/2021 - 14:24 PDF icon BARAHAKSHETRA MUNICIPALITY-converted.pdf

15 bed financial statement Noice

७७/७८ 04/25/2021 - 14:53 PDF icon 15 bed financial statemetnt.pdf

१५ शैया अस्पतालको आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धी सूचना

७७/७८ 04/18/2021 - 15:21

Pages