FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

बोलपत्र सूचना संसोधन गरिएको सूचना.... ठेक्का नं ०६/०७५/०७६

७५/७६ 03/11/2019 - 13:23

प्रथम पटक बिभिन्न ठेक्का सम्बन्धि बोलपत्रको सूचना-२०७५/२०७६

७५/७६ 02/13/2019 - 11:15 PDF icon प्रथम पटक बिभिन्न ठेक्का सम्बन्धि बोलपत्रको सूचना-२०७५-२०७६.PDF

बिज्ञापन कर सम्बन्धि दरभाउ पत्रको ७ दिने सूचना

७५/७६ 01/21/2019 - 15:47

खोला को ठेक्का को सूचना-२०७५

७५/७६ 10/15/2018 - 11:39

ब्याक हो लोडर, पिक अप, जेनेरेटर खरिद सम्बन्धि शिलबन्दी बोलपत्र आब्हानको सूचना

७५/७६ 10/14/2018 - 12:36

औषधि खरिद सम्बन्धि शिलबन्दी दरभाउ पत्र आब्हानको सूचना

७५/७६ 10/14/2018 - 12:35

पुरानो काठको पुल शिलबन्दी दरभाउ पत्रद्वारा लिलाम बिक्रीको सूचना

७५/७६ 10/14/2018 - 12:33

ठेक्का बोलपत्र आव्हान सम्बन्धि सूचना,२०७५-०६-०८ मा प्रकाशित

७५/७६ 09/25/2018 - 16:03 PDF icon ठेक्का बोलपत्र आव्हान सम्बन्धि सूचना.PDF

नर्बदा निर्माण सेवा ठेक्का रद्द सम्बन्धमा

७५/७६ 09/07/2018 - 13:58 PDF icon ठेक्का रद्द सम्बन्धमा.PDF

बोलपत्र स्विकृत गर्ने आशयको सूचना

७५/७६ 08/20/2018 - 12:57

Pages