FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

Prakashpur School, ward 6 office building construction bid opening Muchulka

७८-७९ 10/08/2021 - 15:30 PDF icon ward-6-office.pdf, PDF icon Prakashpur school.pdf

बिभिन्न सडक कालो पत्रे गर्ने E-bidding सम्बन्धी सूचना

७८-७९ 09/26/2021 - 11:48 PDF icon BID_DOCUMENT -notice.pdf

जाग्रित चाैक देखि साेमबारे जाने सडक कालाे पत्रे गर्ने सम्बन्धी E-bidding काे सूचना

७८-७९ 09/20/2021 - 12:44 PDF icon web BID DOCUMENT (17)jjjjj.pdf

बिभिन्न सडक निर्माण काे E-bidding सम्बन्धी सूचना

७८-७९ 09/20/2021 - 12:38 PDF icon web both paper -suchana.pdf

योजनाको बिभिन्न ठेक्का सम्बन्धी सूचना

७८-७९ 09/12/2021 - 13:29 PDF icon Suchana.docx_.pdf

वडा नं ११ मवेशी चौपाया हाट को बार्षिक ठेक्का सम्बन्धी सूचना

७८-७९ 08/18/2021 - 14:16 PDF icon विभिन्न शिर्षक को ठेक्काको दरभाउपत्र आव्हानCamScanner 08-18-2021 13.52.pdf

दरभाउ पत्र स्वीकृत सम्बन्धी आषयको सूचना

७८-७९ 08/18/2021 - 14:15 PDF icon दरभाउ पत्र स्वीकृत CamScanner 08-18-2021 13.57.pdf

अस्पताल व्यवस्थापक नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा

७८-७९ 08/05/2021 - 11:08

वडा नं ११ मवेशी चौपाया हाट तथा बिज्ञापन करको बार्षिक ठेक्का सम्बन्धी सूचना

७८-७९ 08/02/2021 - 10:50

आन्तरिक राजश्वको दरभाउपत्र आषयको सूचना

७८-७९ 07/26/2021 - 12:15 PDF icon Whiteboard Jul 26, 2021.pdf

Pages