FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

Sanitery pad को आसय सम्बन्धि सूचना

७६/७७ 06/29/2020 - 00:02

बिभिन्न शिर्षक ठेक्काको बोलपत्र सम्बन्धी सूचना

७६/७७ 06/21/2020 - 15:54 PDF icon बिभिन्न ठेक्का को सुचना.pdf, PDF icon राजस्व.pdf

स्यानेटरी प्याड खरिद सम्बन्धी सूचना

७६/७७ 05/29/2020 - 12:06 PDF icon स्यानेटरी सम्बन्धी सूचना.pdf

दरभाऊ सम्बन्धी सूचना

७६/७७ 05/28/2020 - 13:12 PDF icon सूचना.pdf

सभा हल निर्माण सम्बन्धी बोलपत्रको सूचना

७६/७७ 05/22/2020 - 12:02 PDF icon सभा हल वडा नं ५ सूचना.pdf

Cold store निर्माण सम्बन्धी बोलपत्र को सूचना। ।।

७६/७७ 05/13/2020 - 15:06

बिभिन्न योजनाहरुको E-bidding सम्बन्धी सूचना

७६/७७ 03/22/2020 - 13:23 PDF icon package notice.pdf

आशयको सूचना

७६/७७ 03/19/2020 - 11:03 PDF icon आशयको सूचना.pdf

टेन्डर आशयको सूचना

७६/७७ 03/11/2020 - 12:21

ठेक्का नं ६, ९, १०, र ११ को स्वीकृतिको आशयको सूचना

७६/७७ 02/20/2020 - 09:30 PDF icon Notice आशय सम्बन्धी.pdf

Pages