FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

15 bed financial statement Noice

७७/७८ 04/25/2021 - 14:53 PDF icon 15 bed financial statemetnt.pdf

१५ शैया अस्पतालको आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धी सूचना

७७/७८ 04/18/2021 - 15:21

ठेक्का आसय तथा ठेक्का रद्द गरिएको सूचना

७७/७८ 04/16/2021 - 15:10

compound wall निर्माण सम्बन्धी E-bidding काे सूचना

७७/७८ 04/13/2021 - 16:29 PDF icon Compound wall-converted.pdf

बिभिन्न ठेक्का काे सूचना

७७/७८ 04/11/2021 - 14:19 PDF icon ठेक्का काे सूचना.pdf

बिभिन्न ठेक्काको सूचना

७७/७८ 03/07/2021 - 11:35 PDF icon 1 बिभिन्न ठेक्का सूचना २०७७-११-२३ गते प्रथम पटक.pdf, PDF icon computer खरिद

औषाधी खरिद सम्बन्धी सूचना

७७/७८ 02/16/2021 - 12:47 PDF icon औषधी खरिद सम्बन्धी सूचना.pdf

लागत साझेदारीमा पाडा प्रवर्द्धन कार्यक्रम स‌ंचालन सम्बन्धी प्रस्ताव आव्हानको सूचना

७७/७८ 02/07/2021 - 12:39 PDF icon web पाडा सुचना.pdf

बाघ खाेला सम्बन्धी आषयको सूचना

७७/७८ 02/02/2021 - 13:27

संसाेधित १५ शैय्याको अस्पताल निर्माण सम्बन्धी बोलपत्रको सूचना

७७/७८ 02/01/2021 - 08:04 PDF icon स‌‍ंसोधित 15 bed hospital notice.pdf

Pages