FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

ठेक्का बोलपत्र आव्हान सम्बन्धि सूचना,२०७५-०६-०८ मा प्रकाशित

७५/७६ 09/25/2018 - 16:03 PDF icon ठेक्का बोलपत्र आव्हान सम्बन्धि सूचना.PDF

नर्बदा निर्माण सेवा ठेक्का रद्द सम्बन्धमा

७५/७६ 09/07/2018 - 13:58 PDF icon ठेक्का रद्द सम्बन्धमा.PDF

बोलपत्र स्विकृत गर्ने आशयको सूचना

७५/७६ 08/20/2018 - 12:57

दोश्रो पटक प्रकाशित बोलपत्र आव्हान सम्बन्धि सूचना

७५/७६ 08/13/2018 - 14:42 PDF icon ठेक्काको बोलपत्र आव्हान सम्बन्धि दोश्रो पटक प्रकासित सूचना.PDF

बोलपत्र स्विकृत गर्ने आशयको सूचना

७५/७६ 08/12/2018 - 16:28

ठेक्काको बोलपत्र आव्हान सम्बन्धि सूचना

७५/७६ 08/02/2018 - 12:27 PDF icon ठेक्काको बोलपत्र आव्हान सम्बन्धि सूचना.PDF

तेश्रो पटकको ठेक्काको बोलपत्रको सूचना

७४/७५ 07/25/2018 - 15:47 PDF icon तेश्रो पटकको ठेक्काको बोलपत्रको सूचना.PDF

बोलपत्र स्विकृत गर्ने (मवेशी चौपाया-बांगे बजार) आशयको सूचना

७४/७५ 07/12/2018 - 17:05

बोलपत्र स्विकृत गर्ने आशयको सूचना

७४/७५ 07/12/2018 - 17:03

बिभिन्न शिर्षक को ठेक्का को सुचना

७४/७५ 06/12/2018 - 16:41 PDF icon ठेक्का.pdf

Pages