FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

च्यापकटर, स्यालो ट्यूव र स्प्रे ट्याङ्की खरिद सम्बन्धी सूचना

विभिन्‍न शिर्षकको ठेक्काको दरभाउपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना

नगर प्रहरी (सहायक प्रहरी स.कमाण्डर) नगर प्रहरी (पुरुष र महिला) शारीरिक तन्दुरुस्ती तथा प्रयोगात्मक परिक्षा सम्बन्धि सूचना।

रोजगार संयोजक तथा प्राविधिक सहायकको परिक्षा मिति तोकिएको सम्बन्धी सूचना

प्राविधिक सहायकको प्रारम्भिक योग्यताक्रमको सूची

Pages