FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

ह्युम पाईप खरिद सम्बन्धि १५ दिने सूचना

दमकल खरिदका लागि आर्थिक प्रस्ताव स्वीकृत सम्बन्धी सूचना

बहुबर्षिय योजना अनुरुप बोलपत्र आह्वानको सूचना

दमकल खरीद सम्बन्धी ७(सात) दिने सूचना

दस्तावेज: 

ठेक्काको बोलपत्रको सूचना

Pages