FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

बर्थिङ्ग सेन्टरका लागि सामाग्री खरिद सम्बन्धी सूचना र बोलपत्र फारम

सूचना रद्द गरिएको बारे

भेटेरिनरी ल्याब सामाग्री खरिद को लागि बोलपत्र फारम

भेटेरिनरी ल्याब सामाग्री खरिद सूचना तथा शर्तहरुको संसोधन

जेनेरेटर खरिद सम्बन्धी सूचना

दस्तावेज: 

Pages