FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

सिसाैली तारघाटको बार्षिक ठेक्का स्वीकृतिको आशयको सूचना

ब्राण्डेड डेस्कटप कम्प्युटर खरिद सम्बन्धी आशयको सूचना

सिसाैली तारघाटकाे बार्षिक ठेक्का सम्बन्धी सूचना

दस्तावेज: 

USG Machine खरिद सम्बन्धी सूचना

ढुङ्गा गिट्टीकाे बाेलपत्र सम्बन्धी सूचना

दस्तावेज: 

Pages