FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

शिक्षा शाखा को सूचना

दरखास्त फारम

दस्तावेज: 

करार सेवा लिने सम्बन्धी सूचना

नगर भित्र रहेका सम्पूर्ण सामुदायिक बिद्यालय हरुको लागि लेखा परिक्षण गराउने सम्बन्धि सूचना

सामाजिक सुरक्षा दर्ता तथा नबिकरण गर्ने बारेको सूचना

Pages