FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

प्राबिधिक सहायक प्रारम्भिक योग्यताक्रमको सूचि

प्राबिधिक सहायकको पदपूर्ति सम्बन्धी सूचना

प्राबिधिक सहायक पदपूर्ति सम्बन्धी पाठ्यक्रम तथा आबेदन फारम

तेस्रो पटक बिभिन्न शिर्षकको बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना

ठेक्का रद्द गरिएको सूचना

Pages