FAQs Complain Problems

८०/८१

सवारीसाधन खरिद सम्बन्धि सूचना

दस्तावेज: 

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

स्यानेटरी प्याडको bid opening मुचुल्का

दस्तावेज: 

बिपि टोल देखि धनजित स्कुल वडा नं ११ ठेक्का मुचुल्का

Pages