FAQs Complain Problems

७८-७९

२३ नं ठेक्का तथा ३१ नं ठेक्का को आर्थिक प्रस्ताब खोल्ने सम्बन्धि सूचना

औषधि खरिद सम्बन्धि बोलपत्र आव्हानको सूचना

दस्तावेज: 

बिभिन्न शिर्षकको ठेक्काको आषयको सूचना

बिध्यालय भवनको आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धि सूचना

विभिन्न टेण्डर खोलिएको मुचुल्काको बिबरण।।

दस्तावेज: 

Pages