बराहक्षेत्र नगरपालिकाको WEB-SITE मा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ 

 

 

 

तपाईलाई यो पेज कस्तो लाग्यो?

धेरै राम्रो
51% (72 votes)
राम्रो
15% (22 votes)
ठीकै
34% (48 votes)
Total votes: 142