बराहक्षेत्र नगरपालिकाको WEB-SITE मा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ 

 

 

 

कर्मचारी विवरण

नाम पद शाखा ईमेल फोन नं
अच्युत प्रसाद दाहाल प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत ०२५-५५११४५
डिल्लीराम अधिकारी उप-सचिब शिक्षा शाखा प्रमुख adilliram2012@gmail.com ९८५२०५४६११
बिष्णुकुमार भट्टराई शाखा अधिकृत ९८४१४१४९९३
हिमाल श्रेष्ठ लेखा अधिकृत आ. प्र. शाखा प्रमुख hshrestha115@yahoo.com ९८५२०४६८०६
देबेन्द्र मल्ल बिद्यालय निरीक्षक शिक्षा प्रशासन
केशब कुमार श्रेष्ठ पशु बि. अधिकृत पशु शाखा प्रमुख ९८४२०५०३६५
उमेश मेहेता स्वा. का. संयोजक स्वास्थ्य शाखा ९८१९९६४०३२
अरुण कुमार मेहता कार्यक्रम अधिकृत सा.बि.शाखा प्रमुख ९८४२०५५१०६
ई.पुकार पोखरेल सूचना तथा संचार प्रविधि अधिकृत/सुचना अधिकारी सूचना प्रबिधि शाखा/ सूचना अधिकारी ito.barahamun18@gmail.com ९८४२२२४३१६
नबिन खनाल इन्जिनियर (CIVIL) प्राबिधिक शाखा ९८४२०८३८३२
शक्तिराज रेग्मी ना.सु योजना शाखा प्रमुख shaktiregmi@gmail.com ९८४२०३५८०२
सुबोधराज नेपाल ना.सु राजस्व प्रमुख ९८४९१५८९८९
शंकर आचार्य ना.सु जिन्सी शाखा प्रमुख ९८५२०५७६६२
कपिलमणि दाहाल ना.सु प्रशासन शाखा प्रमुख ९८५२०४८३१६
मनोरथ पोखरेल ना.सु वडा नं ७ सचिब ९८६८५५२३९५
रेबतिरमण दाहाल प्राबिधिक सहायक कृषि विकाश शाखा प्रमुख ९८४२०३६९४७
लक्ष्मण पौड्याल ना.सु वडा नं १ सचिब ९८४२०८२२६७
संगीता चौधरी ना.सु वडा सचिव- ३ ९८४२४६०२२५
गोपाल प्रसाद शर्मा ना.सु वडा नं २ सचिब ९८४२१६९२२९
दिपेन्द्र कुमार मेहता ना.सु पन्जिकरण शाखा ९८४२०५६८६३
शिब ना. मण्डल सव इन्जिनियर प्राबिधिक शाखा ९८४२०३८९४७
पुण्य प्रसाद ढुङ्गेल सव इन्जिनियर प्राबिधिक शाखा ९८४२५०१२२१
राम ना चौधरी कम्प्युटर अपरेटर (ना.सु.) लेखा शाखा ramjhakan6@gmail.com ९८५२०५७२८३
गौरी राय खरिदार वडा सचिव- ११ ९८४२१८०५३३
निलम कुमार कार्की खरिदार वडा सचिव- ५ ९८५२०४८०८१
अभिनय ढुंगाना खरिदार वडा सचिव-४ ९८०७३५३६३७
सुमन पौड्याल खरिदार सहकारी+लेखा शाखा poudelsuman90@gmail.com ९८४२०९२९२६
पवित्रा निरौला कम्प्युटर अपरेटर स्वकिय सचिव pabitraniroula25@gmail.com ९८४२१२३४४९
दुर्गा बहादुर बस्नेत कम्प्युटर अपरेटर प्रशासन शाखा durgabasnet1@gmail.com ९८४२१११०३८
कुलबहादुर कटुवाल अमिन घर नक्शा शाखा ९८४२०९७३४२
बलराम बिस्ट अमिन घर नक्शा शाखा ९८४५३११२१४
कोकिला दर्लामी कृषि प्राबिधिक कृषि विकास शाखा ९८०७३८१३९२
सन्दिप साह मुखिया सामाजिक शाखा ९८५२०४१२९०
लक्ष्मण साह कार्यालय सहयोगी ९८६२०३६२२५
हरि श्रेष्ठ सवारी चालक ९८४२१४४३८९

Pages