बराहक्षेत्र नगरपालिकाको WEB-SITE मा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ 

 

 

 

कर्मचारी विवरण

नाम पद शाखा ईमेल फोन नं
खेम बा. कटुवाल कार्यालय सहयोगी ९८२५३३८२१७
पंकज वाग्ले कार्यालय सहयोगी ९८५२०८०८८८

Pages