बराहक्षेत्र नगरपालिकाको WEB-SITE मा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ 

 

 

 

शक्तिराज रेग्मी

ईमेल: 
shaktiregmi@gmail.com
फोन: 
९८४२०३५८०२
Section: 
योजना शाखा प्रमुख