वराहक्षेत्र नगरपालिकाको WEB-SITE मा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ 

 

 

 

 

 

 

 

 

विभिन्न नगर स्तरीय सार्वजनिक सूचना हरु:-

आर्थिक वर्ष: