वराहक्षेत्र नगरपालिकाको WEB-SITE मा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ 

 

 

 

 

 

 

 

 

बराहक्षेत्र आदर्श क्याम्पसको शिलन्यास गर्दै मेयर निलम खनाल।।।