वराहक्षेत्र नगरपालिकाको WEB-SITE मा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ 

 

 

 

 

 

 

 

 

खुल्ला दिशा मुक्त क्षेत्र घोसणा को प्रमाणपत्र लिदै .